Styrelsen 2022

Carita Rosenberg-Wolff, ordförande
Johan Franzon, vice ordförande

Alexandra Ramsay
Eva Ahl-Waris
Pentti Hildén

Mona Söderström-Ahlqvist, sekter
Folke Tegengren, skattmästare

Styrelsen nås per e-post: info@bellman.fi


Medlemmar av styrelsen samlade i Lovisa sommaren 2022. Främre raden fr. v.: Alexandra, Carita och Johan. Andra raden fr. h.: Mona och Folke. Med på bilden är också fd. styrelsemedlemmen Gunilla (andra raden längst t.v.) och Tattas man Henrik Wolff (3. raden i mitten).