Om oss

Bellmansällskapet i Finland är en tvåspråkig förening som verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande, och att sprida kunskap om hans liv och konst. Vi ordnar kulturaftnar, sångkvällar, resor och seminarier. Välkommen med!

Föreningens målsättningar

Den 10 november 1974 samlades några Bellmansvänner hemma hos Atos Wirtanen i Helsingfors och bestämde sig för att grunda ett Bellmansällskap i Finland. Ett stort och anrikt Bellmanssällskap verkar nämligen i Sverige och det ansågs allmänt att Finland var i behov av ett eget sällskap. Vid mötet hos Atos Wirtanen deltog Lars Huldén, Irja Hagfors, Seija Hagfors, Stefan Hagfors och där antecknades bland annat följande:
"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

De här målsättningarna uppfyller sällskapet i dag på många sätt, genom möten med eminenta forskare och trubadurer från Sverige resor i Carl Michael Bellmans fotspår eller anda, utflykter till ställen med 1700-talsanknytning seminarier och fester, unika satsningar såsom 1700-talshögmässan i Fagervik kyrka pingsten 2002, utgivning av böcker och musik.


 

Bellman sjunger sista sången för sina vänner. Albert Edelfelt 1887, Finlands nationalgalleri.

 


Tidigare händelser och evenemang

Årsmötet 2024 

Vid årsmötet den 14 mars valdes Alexandra Ramsay till ordförande. Ny medlem i styrelsen är Alexander Karlman. Efter mötesförhandlingarna fick vi höra Finlandiapristagaren Sirpa Kähkönen tala om Bellman i Savolax. Mer om Bellman handlade det intressanta föredraget om Carl Axel Gottlund som översatte Bellman till finska, närmare bestämt savolaxiska. Gottlund arbetade träget för att göra savolaxiskan till ett finskt standardspråk, men fick se sig besegrad av Elias Lönnrot.

Årsmöteskvällen avslutades som sig bör med allsång, denna gång även på savolaxiska.

Lyckad jullunch på Lyceumklubben i januari 2024

Kvartetten Tonfiskarna underhöll, vi sjöng Bellman av hjärtans lust, ackompanjerade av Amanda Henriksson och avnjöt en läcker buffé skapad av vår hovleverantör Espresso Edge. Bilden nedan: Sällskapets vice ordförande  Alexandra Ramsay förklarar vad som ligger bakom orden i Opp Amaryllis.

Aktuell Bellmansång!

En utmärkt möjlighet att höra tal och sång ur Fredmans epistlar, nu dessutom med två bortglömda, okända epistlar som länge låg osjungna eftersom det saknats melodi till dem. De blodiga, roliga och dramatiska Fredmans epistel till Beckmanskan, om en vinterafton och Fredmans epistel angående slagsmålet på Blå Porten finns nu inspelade på Matteus Blads cd-skiva BELLMAN. 

Mer om detta och möjlighet att köpa biljett och skiva på hans webbplats: https://www.matteusblad.fi/

Än lever Bellman. Symposium med tal och sång

Tid: lördag 23 september 2023 kl.10–17.
Plats: Studium Catholicum, Riddargatan 3 B A 4, Helsingfors.
Fri entré!

Program:
10.00 Morgonsång och välkomstord, ordförande Johan Franzon. Kvartett ur kören
Exaudio.
10.15 Bellman bakom myten. Carina Burman, ordförande för Bellmanssällskapet,
Sverige
11.00 Bellman i barnamun. Carola Ekrem, Svenska litteratursällskapet
11.45 Interludium – Matteus Blad
12.00 Bellman i Tyskland. Klaus-Rüdiger Utschick, ordförande för Deutsche Bellman-Gesellschaft
12.30 Lunchpaus (till självkostnadspris)
14.00 Bellman på finska. Johan Franzon och Tuomas Rosberg, Bellmanöversättare
14.30 Topelius i Bellmans fotspår. Pia Forssell
15.00 Bellman i studentsångtraditionen. Eva Ahl-Waris
Kafferast
16.00 Konsert – Pentti Hildén och hans ensemble

Samma kväll: Middag med muntrationer (restaurang Vaelsa) – Matteus Blad. OBS! Anmälningar till middagen per e-post: info@bellman.fi

Följande förmiddag: Vandring i 1700-talets Helsingfors.

 

 

 

Bellmansällskapets tidigare historia

1950-talet
Idén om att starta ett Bellmansällskap föddes vid ett bord på Restaurang Kämp i Helsingfors. En av dem som var med heter Lars Huldén.

1973
Lars Huldén bjöd in några vänner till Diktarhemmet i Borgå.

1974
Lars Huldén och några vänner utvecklade den lysande idén hemma hos Atos Wirtanen i Helsingfors.

1976
Bellmansällskapet i Finland grundades officiellt.

1978
Sällskapet reste till Stockholm och knöt hjärtliga kontakter.

1982
En Bellmansmaskerad arrangerades på Handelsgillet i Helsingfors tillsammans med Sällskapet Par Bricole från Stockholm.

1988
Sällskapets årsmöte med underhållning hölls på restaurang Bellman och sändes i TV. 

1990
Sällskapets sångbok Fukt och Aska kom ut.

1999 
Vi reste till Stockholm och gick i Bellmans fotspår.

2001
Ett seminarium under rubriken Sångens poetik arrangerades på Hanaholmens kulturcentrum. Seminarierapporten gavs ut av sällskapet tillsammans med Finlands Svenska
Folkmusikinstitut.

2002 
En pingstgudstjänst med 1700-talsliturgi firades i Fagerviks brukskyrka i Ingå. Ärkebiskop em. John Vikström predikade.

2004 
Utflykt till Frugård i Mäntsälä. Vi arbetade på vårt stora projekt: Bellmansfestivalen i oktober. Vi firade en Bellmanfestival med digert program.