Kontakt

                          

Styrelsen nås per e-post: info(at)bellman.fi

Styrelsen år 2024

Alexandra Ramsay, ordförande

Medlemmar:Johan Franzon, Mikael Hellström,Pentti Hildén, Alexander Karlman, Carita Rosenberg-Wolff