Hur det började

Bellmansällskapets historia

1950-talet
Idén om att starta ett Bellmansällskap föddes vid ett bord på Restaurang Kämp i Helsingfors. En av dem som var med heter Lars Huldén.

1973
Lars Huldén bjöd in några vänner till Diktarhemmet i Borgå.

1974
Lars Huldén och några vänner utvecklade den lysande idén hemma hos Atos Wirtanen i Helsingfors.

1976
Bellmansällskapet i Finland grundades officiellt.

1978
Sällskapet reste till Stockholm och knöt hjärtliga kontakter.

1982
En Bellmansmaskerad arrangerades på Handelsgillet i Helsingfors tillsammans med Sällskapet Par Bricole från Stockholm.

1988
Sällskapets årsmöte med underhållning hölls på restaurang Bellman och sändes i TV. 

1990
Sällskapets sångbok Fukt och Aska kom ut.

1999 
Vi reste till Stockholm och gick i Bellmans fotspår.

2001
Ett seminarium under rubriken Sångens poetik arrangerades på Hanaholmens kulturcentrum. Seminarierapporten gavs ut av sällskapet tillsammans med Finlands Svenska
Folkmusikinstitut.

2002 
En pingstgudstjänst med 1700-talsliturgi firades i Fagerviks brukskyrka i Ingå. Ärkebiskop em. John Vikström predikade.

2004 
Utflykt till Frugård i Mäntsälä. Vi arbetade på vårt stora projekt: Bellmansfestivalen i oktober. Vi firade en Bellmanfestival med digert program.

Föreningens målsättningar

Den 10 november 1974 samlades några Bellmansvänner hemma hos Atos Wirtanen i Helsingfors och bestämde sig för att grunda ett Bellmansällskap i Finland. Ett stort och anrikt Bellmanssällskap verkar nämligen i Sverige och det ansågs allmänt att Finland var i behov av ett eget sällskap. Vid mötet hos Atos Wirtanen deltog Lars Huldén, Irja Hagfors, Seija Hagfors, Stefan Hagfors och där antecknades bland annat följande:

"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

De här målsättningarna uppfyller sällskapet i dag på många sätt, genom möten med eminenta forskare och trubadurer från Sverige resor i Carl Michael Bellmans fotspår eller anda, utflykter till ställen med 1700-talsanknytning seminarier och fester, unika satsningar såsom 1700-talshögmässan i Fagervik kyrka pingsten 2002, utgivning av böcker och musik.


Bellman spelar luta för Gustav III och Gustav Mauritz Armfelt i Haga (1884), av finländksa konstnären Albert Edelfelt (1854-1905). Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstsamling. Public domain, Wikimedia commons.