"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Aktuellt

Kommande aktiviteter för Bellmansällskapet i Finland:

Konsert med Bellmantolkaren Matteus Blad på Lyceumklubben!

Flyttas till våren 2021!


Foto: Matteus Blad.

Vi siktar på att få höra Matteus Blad i mars eller april, och före konserten håller vi då även vårt årsmöte.

Våra övriga planer för våren och inkommande höst är i nuläget helt beroende av pandemisituationen. Det som finns med i planerna är en allsångskväll och en picknick
på Sveaborg
. Och då vi ser framåt mot år 2022 kommer vi att åtminstone att anordna ett symposium igen, denna gång med Bellman på andra språk som tema.

Utställning om Ulla Winblad i Stockholm i februari 2021

Kära systrar och bröder!
Notera detta: Rebecka Lennartsson, som föreläste på vårt seminarium i oktober, är forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm. Under 2021 planeras hennes bok Ulla Winblad. Liv och legend att utkomma. Efter allt som skrivits om denna legendariska person, både sant och ännu mer osant, kommer för första gången en seriös biografi.

Samtidigt står Rebecka bakom en utställning på Stockholms stadsmuseum, ”Mitt liv som Ulla Winblad”, som öppnar 13 februari 2021 och pågår i ett antal månader därefter. Det är svårt att planera resor till Stockholm, men för den som kan ta tillfället i akt när läget tillåter är detta ett hett tips. 

Återkommande program 

Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières!

 

Har du flyttat - ta kontakt!

Det här brevet går ut i e-postversion, och i pappersform till dem som saknar e-post. Vi jobbar ständigt med att uppdatera vårt medlemsregister och är tacksamma för om ni kommer ihåg att rapportera om adressförändringar till info@bellman.fi