"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Aktuellt

Kommande aktiviteter för Bellmansällskapet i Finland:

Konsert med Bellmantolkaren Matteus Blad på Lyceumklubben!

Flyttas till våren 2021!
Mer info om anmälning till evenemanget etc. följer senare. Deltagarantalet blir begransat pga. den rådande virussituationen.


Foto: Matteus Blad.

Övrigt program år 2020:

 

Bellman 280

Matteus Blad och vår ordförande Carita Rosenberg-Wolff har talat om Bellman i radio. De berättar om poetens 280-årsjubileum, kommande turnéer och program. Det går att lyssna till programmet på Arenan, här.


Återkommande program 

Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières!

 

Har du flyttat - ta kontakt!

Det här brevet går ut i e-postversion, och i pappersform till dem som saknar e-post. Vi jobbar ständigt med att uppdatera vårt medlemsregister och är tacksamma för om ni kommer ihåg att rapportera om adressförändringar till info@bellman.fi