"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Kommande aktiviteter för Bellmansällskapet i Finland:

Seminariet är fullbokat! Tack för visat intresse!

Aktuellt program

Bellmanseminarium i Stockholm 21.9.2019!

Veckoslutet efter vårt eget Bellmanseminarium, den 21 september, firar svenska Bellmanssällskapet sitt 100-årsjubileum i Stockholm, där max 15 av våra medlemmar kan få plats. Vill du vara en av dem, meddela snarast till info@bellman.fi, och ange ”Stockholmsresan” som rubrik. Här är det ”först till kvarn” som gäller. Observera, seminariet hålls endast 21.9.2019 (tidigare planerades ett tvådagarsseminarium, som dock inte blev av).

 

Har du flyttat - ta kontakt!

Det här brevet går ut i e-postversion, och i pappersform till dem som saknar e-post. Vi jobbar ständigt med att uppdatera vårt medlemsregister och är tacksamma för om ni kommer ihåg att rapportera om adressförändringar till info@bellman.fi

Återkommande program 

Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières!